SPOTKANIE 1 czerwca 2017 (Sebastian Dawid)
Spotkanie z licealistami
Termin 1 czerwca 2017r.
czwartek, 18:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Sebastian Dawid
Temat Kot Schroedingera
Abstrakt W popularny sposób postaram się przybliżyć paradoks wymyślony przez Schroedingera dotyczący kota. Zastanowię się, czy najbardziej rozpowszechnione
ujęcie idei jednego z twórców Mechaniki Kwantowej nie zostało zniekształcone przez nieostrożne używanie pojęć z teorii kwantowej i czy nie wypacza jej sensu. Prezentacja
będzie na poziomie pozwalającym na zrozumienie tematu przez mądrego licealistę, bez wychodzenia ponad znajomość planimetrii, dodawania i rzutowania wektorów.