SPOTKANIE 9 marca 2017 r. (Daniel Wysocki)
Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 9 marca 2017
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Daniel Wysocki
KMMF, FUW
Temat O mechanice kwantowej Bohma
Abstrakt Celem referatu jest skrótowe przedstawienie jednego z podejść do mechaniki kwantowej, tj. teorii de Broglie'a-Bohma. Przyjrzymy się jej formalizmowi oraz przedyskutujemy warstwę ideową wraz z jej (powszechną) krytyką.