SPOTKANIE 17 stycznia 2017 (Spotkanie Trójkołowe))
3kola.jpg
Spotkanie SKFiz & SKN Nanorurki & KNAstr
Termin 17 stycznia 2017 r.
wtorek, 18:30
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegenci 1) Marcin Witkowski, 2) Sebastian Dawid, 3) Michał Nowak & Jakub Suchecki
Temat 1) Zastosowanie magnetycznych nanocząstek hybrydowych Ag/Fe3O3 w spektoskopii powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego (SERS)
2) Renormalizacja w mechanice kwantowej
3) Projekt automatycznej obserwacji nieba i przetwarzanie końcowych danych w celu katalogowania detekcji meteorów we współpracy z PKiM
Abstrakt 1) W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wyniki badań nad zastosowaniem hybrydowych nanocząstek złożonych ze srebra i magnetycznego tlenku żelaza (II) diżelaza (III) – Fe3O4 – w spektroskopii powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego (SERS). Wykorzystanie hybrydowych magnetycznych nanocząstek w spektroskopii SERS jest korzystniejsze w porównaniu z użyciem klasycznych nanocząstek złożonych wyłącznie z metali szlachetnych, gdyż zewnętrzne pole magnetyczne pozwala na bardziej jednorodne rozłożenie nanocząstek na podłożu, co zwiększa obserwowaną intensywność i jednorodność mierzonego sygnału ramanowskiego. Otrzymane nanocząstki były poddane szczegółowej charakteryzacji, a ich działanie w spektroskopii SERS było analizowane z użyciem barwnika organicznego jako molekuły rozpraszającej. Przeprowadzono analizę porównawczą między próbkami przygotowanymi w obecności i przy braku zewnętrznego pola magnetycznego. Określono potencjalne zastosowania hybrydowych nanocząstek w analizie strukturalnej związków organicznych i analizie ilościowej jonów metali ciężkich.
2) W trakcie referatu w możliwie dydaktyczny sposób przedstawię pojęcie renormalizacji na prostym przykładzie z mechaniki kwantowej. Wytłumaczę jak można rozumieć procedurę renormalizacji. Omówię krótko pojęcia z nią związane, występujące m.in. w Kwantowej Teorii Pola. Jeśli starczy czasu omówię także uproszczony przykład pochodzący z Chromodynamiki Kwantowej.