SPOTKANIE 9 czerwca 2016 (P. Smoliński, M. Tobolski)
Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 9 czerwca 2016
czwartek, 18:15
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Paweł Smoliński, Mariusz Tobolski
Studneci II stopnia Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Paweł: Jak zarabiać miliony w Kanter-Strajku
Mariusz: O cechowaniu, lub doświadczeniu z dwoma szczelinami
Abstrakt Mariusz: O tym co ładne, a nieprzydatne. O tym co ciekawe, a niepraktyczne. O tym co brzmi jak fizyka, a jest matematyką. Opowiem o sformułowaniu teorii z cechowaniem w języku wiązek głównych, ponieważ muszę napisać notatki do moich pogadanek na ten temat wygłoszonych na czwartkowym seminarium i szukam do tego motywacji. Wciąż łudzę się, że potrafię to opowiedzieć w sposób ciekawy dla fizyków.