SPOTKANIE 2 czerwca 2016 (S.Dawid, P. Smoliński)
Bliskie Konwersatoria II Stopnia
Termin 2 czerwiec 2016
czwartek, 18:00
Miejsce 1.38, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Sebastian Dawid, Paweł Smoliński
FUW, Fizyka Teoretyczna I rok II st.
Temat Rozwinięcie 1/N i model mezonu 't Hoofta (część II),
O zarabianiu w Counter Strike'u
Abstrakt 1. Sebastian Dawid: Dokończę opowieść o rozwinięciu 1/N w QCD, precyzując kilka stwierdzeń, które padły na końcu poprzedniego spotkania: wzór na chcarakterystykę Eulera, uwzględnianie diagramów próżniowych z kwarkami, związek diagramów próżniowych z funkcjami korelacji. Następnie przedstawię 1+1 wymiarową teorię Yanga-Millsa w granicy dużego N, zaproponowaną przez 't Hoofta w latach 70. Pokażę i opowiem o drobnostkach, które sam policzyłem. Być może zaprezentuję ideowo równanie Bethego-Salpetera.
2. W kolejnej części Paweł Smoliński opowie o zarabianiu milionów na sprzedawaniu noży w Counter Strike'u.
3. Po części naukowej będzie zorganizowane wyjście integracyjne. Szczególy zostaną podane później.
Podsumowanie Sebastian dokończył opowiadanie o rozwinięciu 1/N. Przypomniał i poprawił swoje wcześniejsze twierdzenia o pętlach gluonowych i dopowiedział o pętlach kwarkowych. Następnie przeszedł do omawiania modelu 't Hoofta. Pokazał Lagranżjan, przedstawił uproszeczenia w teorii dwuwymiarowej i je zinterpretował, omówił pokrótce współrzędne frontowe. Pokazał teorię kwantową i skończył opowiadając, co udało mu się policzyć. Paweł nie zdążył opowiedzieć o nożach (znów). Na spotkaniu było obecnych 8 osób, które później debatowały o torusach i życiu w ,,Mam Ochotę".