SPOTKANIE 18 kwiecień 2016 (dr. Zadrożny)
Spotkanie SKFiz
Termin 18 kwietnia 2016
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.01, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr ADAM ZADROŻNY
Zakład Astrofizki, NCBJ
Temat Fale grawitacyjne i astronomia wielu źródeł
Abstrakt Fale grawitacyjne zostały przewidziane przez Alberta Einsteina w pracy z 1916. W ubiegłym roku detektory Advanced LIGO zarejestrowały fale grawitacyjne po raz pierwszy (GW150914). Odkrycie zostało dokonane przez konsorcjum LIGO-Virgo. Detekcja fal grawitacyjnych otwiera nowe możliwości obserwacji wszechświata. W przyszłości, obserwacja zdarzenia w falach grawitacyjnych jak i promieniowaniu elektromagnetycznym, może pozwolić na lepsze zrozumienie najbardziej energetycznych zjawisk we wszechświecie. Informacje niesione przez fale elektromagnetyczne i fale grawitacyjne wzajemnie się uzupełniają. Fale grawitacyjne niosą informacje na temat przyśpieszenia masy w źródle, natomiast fale elektromagnetyczne na temat wyniku procesu. Obserwacje takie mogą mieć szczególne znaczenie w zrozumieniu zjawisk takich jak short Gamma Ray Burst i supernowe.