SPOTKANIE 12 stycznia 2016 (J. Kierdaszuk i inni))
Spotkanie SKFiz
Termin 12 stycznia 2016
wtorek, 18:15
Miejsce 1.01, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegenci Jakub Kierdaszuk (magistrant FUW), Michał Parniak (doktorant FUW), Tomasz Maciążek (doktorant CFT PAN), Michał Lesiuk (doktorant Wydziału Chemii UW)
Temat DIAMENTOWY GRANT, czyli jak student może zdobyć pieniądze na badania
Abstrakt Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych programem Diamentowy Grant, zarówno studentów IV roku, jak i młodszych lat. Laureaci poprzednich edycji konkursu omówią w skrócie założenia programu i przedstawią swoje wnioski, które uzyskały finansowanie (z fizyki doświadczalnej, teoretycznej i matematycznej) wraz z oficjalnymi recenzjami i uwagami komitetu. Na koniec przewidziany jest czas na pytania uczestników, zarówno tych piszących właśnie projekty, jak i tych, którzy będą to robić w kolejnych latach.