SPOTKANIE 8 grudnia 2015 (K. Lorek)
Spotkanie SKFiz
Termin 8 grudnia 2015
wtorek, 18:15
Miejsce 1.01, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Krzysztof Lorek
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Czy zegary idealne mogą istnieć? cz. 2
Abstrakt W kontynuacji do wykładu mojego promotora, Andrzeja Dragana, sprzed miesiąca, pokażę matematyczne wyprowadzenie wyników z pracy
"Ideal clocks - a convenient fiction"