SPOTKANIE 23 listopada 2015 (Sebastian Dawid)
Spotkanie SKFiz
Termin 23 listopada 2015
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Sebastian Marek Dawid
z Roztropic
Temat Model wpływu obecności gluonów na strukturę protonu
Abstrakt Celem mojej pracy licencjackiej było udowodnienie, że nauka na uniwersytecie i pieniądze rodziców nie poszły w las. Aby tego dokonać, szukałem odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na strukturę protonu ma obecność w nim gluonów? W trakcie prelekcji postaram się wytłumaczyć, co rozumiem przez słowa "struktura protonu", "obecność gluonów" itd. , wytłumaczę model teoretyczny, którym posłużyłem się aby opisać ,,rzeczywistość fizykalną" i opowiem co z tego wyszło (albo nie wyszło). Bardziej merytoryczny abstrakt jest tu: http://skfiz.fuw.edu.pl/dzialalnosc:tatry-2015 .
Prezentacja Slajdy