SPOTKANIE 9. listopada 2015 r (prof. Przeniosło)
Spotkanie SKFiz
Termin 9. listopada 2015 r.
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent prof. Radosław Przeniosło
IFD Zakład Struktury Materii Skondensowanej, FUW
Temat Symetria w badaniach materiałów magnetycznych
Abstrakt Aby opisać zjawiska zachodzące w materiałach magnetycznych potrzebujemy najpierw poznać symetrię struktury krystalicznej oraz symetrię uporządkowania momentów magnetycznych i jądrowych. Omówione będą związki tych dwóch rodzajów symetrii. Co jest szczególnie ważne, pokazane będą przykłady gdy wnioski z badania struktury krystalicznej mogą prowadzić do kwestionowania poprawności modelu własności magnetycznych. Możliwe jest także wnioskowanie w przeciwną stronę, tj. gdy wnioski z badania własnościmagnetycznych mogą prowadzić do kwestionowania poprawności struktury krystalicznej. Opisane będą badania eksperymentalne prowadzone m.in. metodą elastycznego i nieelastycznego rozpraszania neutronów, dyfrakcji rentgenowskiej oraz pomiarów namagnesowania. Pokazane będą przykłady badań kilku istotnych technologicznie materiałów, m. in. NdFeO3, MnO2 oraz Fe2O3 wykonanych w naszej grupie badawczej.