SPOTKANIE 3 Listopada 2015 (mgr Krzysztof Gałkowski)
Spotkanie SKFiz
Termin 03 Listopada 2015
wtorek, 19:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Krzysztof Gałkowski
IFD, Zakład Fizyki Ciała Stałego, FUW
Temat Optyczne własności perowskitów
Abstrakt Halogenki ołowiu i kationu organicznego, związki hybrydowe krystalizujące w strukturze perowskitu, wzbudzają gwałtownie rosnące zainteresowanie w świecie nauki i przemysłu. Ich znakomite własności absorpcyjne oraz niskie koszty wytwarzania czynią z nich atrakcyjny materiał dla fotowoltaiki. O fizycznych przyczynach tych właściwości, a także o trudnościach, które trzeba pokonać, aby skomercjalizować oparte na perowskitach ogniwa (czy się uda?) opowiem przy okazji prezentacji wyników własnych badań fundamentalnych - wyznaczania energii wiązania ekscytonu oraz masy zredukowanej dla kilku niedawno zsyntetyzowanych związków tej klasy.