Spotkanie SKFiz - "Ruch związanych struną mas w Szczególnej Teorii Względności" (26 X 2015)
Spotkanie SKFiz
Termin 26. października 2015 r.
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent mgr Kamil Serafin
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Ruch związanych struną mas w Szczególnej Teorii Względności
Abstrakt Nawet tak prosty układ jak dwie ciężkie kulki związane struną (który będziemy nazywać rotorem) jest ciekawy, gdy będzie poruszał się z bardzo dużą prędkością (porównywalną z prędkością światła) lub gdy będzie się bardzo szybko obracał. W takim przypadku ważne są efekty relatywistyczne, a rozważania musimy prowadzić w ramach Szczególnej Teorii Względności (STW). Jednym z ciekawych efektów jakie wprowadza STW są oscylacje całkowitej energii i całkowitego pędu rotora, gdy porusza się on jako całość. Ta pozorna sprzeczność STW z prawami zachowania energii i pędu zostanie wyjaśniona i rozwiązana, poprzez poprawne uwzględnienie energii i pędu struny. W ramach wystąpienia, przedstawię animacje ruchu rotora widzianego przez różnych obserwatorów.