Pokazy

"Świat nasz jest strukturą piękną i monumentalną
Wiedza jaką zdobywamy o nim dzięki badaniom jest ogromna
."

pokazy1.jpg
Studenckie Koło Naukowe Fizyki SKFiz postawiło za cel popularyzować wiedzę fizyczną różnymi sposobami.
Popularyzacja ta ma wiele form. Wykłady, pokazy i inne.

Sesje referatowe zapewniają gruntowne wiadomości o wielu zjawiskach i prawach przyrody.

Pokazy służą temu, by wiedza teoretyczna nabrała kształtów.
Gdy możemy dotknąć i zobaczyć na własne oczy zjawiska, o których słyszeliśmy, przynosi to doskonalsze zrozumienie.pokazy3.jpg

Krótko mówiąc, pokazy fizyczne mają na celu urzeczywistnienie fizyki jaką znamy z podręczników i wykładów. Chcemy pokazywać ją jako ciekawą, intrygującą i obecną w codziennym życiu pod różnymi postaciami.

Zanim skończysz czytać tę stronę pomyśl, co Cię zawsze ciekawiło w fizyce? W Kole Naukowym chcemy żebyś z naszą pomocą skontrował własne doświadczenie, zrozumiał lepiej część fizyki. SKFiz popularyzuje fizykę przez pokazy podczas różnych imprez okolicznościowych, jak Święto UW, Dzień Fizyka czy Piknik Naukowy. Jednak do tego potrzeba nam nowych ludzi. Jeśli więc chcesz prowadzić któryś z obecnych pokazów, realizować planowane pokazy czy też masz własne pomysły, zapraszamy Cię do kontaktu!

Osoby odpowiedzialne za pokazy - Adrianna Bogdanowska i Piotr Morawiecki.
Czekamy też na nowe pomysły, piszcie na mail moc.liamg|akswonadgob.annairda#moc.liamg|akswonadgob.annairda lub moc.liamg|kertoip.ikceiwarom#moc.liamg|kertoip.ikceiwarom .
Poniżej znajdują się listy obecnych pokazów oraz tych planowanych. Naszą ideą jest, abyś dołączył do nas w tych doświadczeniach,
chcemy wspólnie promować fizykę, pokazywać jej piękno. Doświadczenia realizujemy we współpracy z Pracownią Pokazów Wykładowych.

pokazy2.jpg

Pokazy aktualnie działające:

  • Pokazy optyczne

Popularyzacja: