Ja i moja praca: licencjacka/magisterska/doktorska

Cel i uzasadnienie

W semestrze zimowym roku akademickiego 2013/14 członkowie Koła postanowili zorganizować cykl regularnych spotkań z osobami, które napisały (bądź piszą) swoją pracę licencjacką, magisterską, lub doktorską, tak aby mogły przedstawić wyniki swojej działalności i podzielić się własnymi zainteresowaniami. Oryginalny pomysł pochodzi od naszego opiekuna, prof. Stanisława Głazka, który przekonywał o przydatności takiej inicjatywy. Jego argumenty, a także inne zalety realizacji tego pomysłu są następujące:

  • umożliwienie (przez SKFiz) możliwości prezentacji własnej pracy/pasji w życzliwym gronie, zdobywania doświadczenia prelegenta, a także dalszego formułowania się własnych poglądów w trakcie dyskusji,
  • zapoznanie słuchaczy ze sposobem tworzenia pracy naukowej "od kuchni", pomoc w zdobyciu umiejętności/obycia w tworzeniu własnej pracy, które trudno wynieść z zajęć akademickich,
  • zainteresowanie danym tematem słuchaczy i zachęcenie (lub zniechęcenie) do stawiania własnych pytań i szukania na nie odpowiedzi.

Formuła spotkań i zachęta

Spotkania odbywają się w tradycyjnej formule seminarium. Powinny trwać około półtorej godziny (z dokładnością do pół godziny i wytrzymałości uczestników). Domyślnym terminem spotkań są poniedziałki/wtorki, godzina 18:15 lub 19:15. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy stukrotnie do rozważenia propozycji wzięcia udziału w spotkaniu - w roli prelegenta; równocześnie zapraszamy na nie zwykłych słuchaczy, bowiem mają one służyć obu stronom. Namawiamy również do tego, aby zgłaszać się nie tylko z chęcią zreferowania własnej pracy, ale także z nowymi pomysłami na jej prezentację. Chętnie pomożemy w zorganizowaniu m.in. warsztatów, wyjść do pracowni itd. jeśli miałoby to pomóc w zrozumieniu tematu i bardziej go uatrakcyjnić.

Dotychczas wystąpili/wystąpią w najbliższej przyszłości

Lista honorowa (w kolejności wystąpień):

Albert Wienczek, który - dn. 19. listopada 2013r. - przedstawił temat: Separacja ruchu środka masy w układzie relatywistycznych cząstek naładowanych w zewnętrznym polu elektromagnetycznym. Ogłoszenie spotkania i prezentację można znaleźć tutaj.
Maria Różańska, która - dn. 13. stycznia 2014r. - przedstawiła temat: Badanie trajektorii inflacyjnych w modelach inflacji kosmologicznej z wieloma polami skalarnymi Ogłoszenie spotkania i materiały można znaleźć tutaj.
Jakub Kierdaszuk, który - dn. 15. grudnia 2014r. - przedstawił temat: Nanodruty kwantowe przykryte grafenem, a także później opowiadał o swojej pracy podczas kołowej wigilii. Ogłoszenie spotkania i materiały można znaleźć tutaj.
Kamil Serafin, który - dn. 26 października 2015r. - przedstawił temat: Ruch związanych struną mas w Szczególnej Teorii Względności. Ogłoszenie spotkania i materiały można znaleźć tutaj.
Sebastian Dawid, który - dn. 23 listopada 2015r. - przedstawił temat: Model wpływu obecności gluonów na strukturę hadronu. Ogłoszenie spotkania i materiały można znaleźć tutaj.
Piotrek Fabrykiewicz, który - dn. 26 kwietnia 2016r. - przedstawił temat: „Deformacja struktury krystalicznej tlenku manganu, MnO”. Ogłoszenie spotkania i materiały można znaleźć tutaj.