Lektura II
poincax.jpg

M. Skłodowska-Curie i Piotr Curie 1. - poniedziałek 23. marca (I grupa),

Spotkanie nie dobyło się ze względu na bardzo niską frekwencję. [obecność: 2 osoby]

M. Skłodowska-Curie i Piotr Curie 2. - wtorek 24. marca (II grupa),

na którym przeczytano trzy prace (tytuły angielskie przetłumaczone z francuskiego): M. Skłodowska-Curie Rays emitted by compounds of uranium and of thorium, Comptes Rendus 126, pp. 1101-3 (1898); P. Curie i M. Skłodowska-Curie On a New Radioactive Substance Contained in Pitchblende, Comptes Rendus 127, pp. 175-8 (1898) oraz P. Curie, M. Skłodowska-Curie, G. Bémont On a New, Strongly Radio-active Substance Contained in Pitchblende, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Paris, 1898, vol. 127, pp. 1215-1217. W trakcie lektury poznaliśmy metodę doświadczalną (pierwsza publikacja), która pozwoliła odkryć państwu Curie polon. W drugiej pracy ogłoszono mocną hipotezę istnienia nowego pierwiastka i opisano dokładnie, ale bardzo prosto, metodę otrzymywania polonu. W trzeciej pracy opisano odkrycie radu (podano argumenty za jego istnieniem), który otrzymano w domieszce barem (i oczyszczano) podczas pracy z polonem. W trakcie lektury uczestnicy objaśniali sobie pojęcia i fragmenty tekstu, a także dyskutowali o jego treści - przypuszczalnie wynosząc jasny obraz pracy państwa Curie i ich współpracowników. Pozytywne odczucia przyniosła bardzo prosta i konkretna forma opisywania wyników naukowych, a także formy grzecznościowe rodem z końca XIX wieku. [obecność: 5 osób]

Późniejsze spotkania - od wtorku 31. marca

Kolejne spotkania odbywała się ze zbyt małą frekwencją, aby uczestnicy widzieli sens ich kontynuowania. W sumie odbyły się ok. 3-4 spotkania, na których było od 1 do 3 osób.