Lektura Prac Ważnych - semestr zimowy 2014/15
poincax.jpg

Rutherford 1. - poniedziałek 3. listopada (I grupa),

na którym rozpoczęto lekturę pracy E. Rutherforda: The scattering of alfa and beta particles by matter and the structure of the atom, Phil. Mag. 21, 669-688 (1911) [obecność: 8 osób]

Rutherford 1. - piątek 7. listopada (II grupa),

na którym rozpoczęto lekturę pracy E. Rutherforda: The scattering of alfa and beta particles by matter and the structure of the atom, Phil. Mag. 21, 669-688 (1911) [obecność: 3 osoby]

Rutherford 2. - piątek 14. listopada (II grupa),

na którym kontynuowano lekturę pracy E. Rutherforda i zastanawiano nad sensem istnienia drugiej grupy, skoro osoby. które zgłosiły chęć uczestnictwa nie przybyły. [obecność: 3 osoby]

Rutherford 2. - poniedziałek 17. listopada (I grupa),

na którym kontynuowano lekturę pracy E. Rutherforda, dyskutując niuanse związku teorii Rutherforda z najprostszym wymyślonym doświadczeniem [obecność: 6 osób]

Rutherford 3. - poniedziałek 21. listopada (II grupa),

na którym postanowiono zawiesić działalność tej grupy ze względu na brak obecności osób, które deklarowały chęć uczestnictwa [obecność: 3 osoby]||

Rutherford 3. - poniedziałek 24. listopada,

na którym omówiono wzór Rutherforda, a także rozpoczęto lekturę sekcji porównującej wpływ pojedynczego i wielokrotnego rozpraszania na wyniki pomiarów w konkretnym doświadczeniu. Wyrażono chęć zakończenia lektury pracy. [obecnosć: 4 osoby]

Rutherford 4. + Einstein 1. - poniedziałek 1. grudnia,

na którym przeczytano podsumowanie pracy Rutherforda, a także rozpoczęto lekturę pracy Einsteina "Zur Elektrodynamik bewegter Korper", Ann. Phys. 17, 891-921 (1905), w polskim tłumaczeniu. Dyskutowano kwestię synchronizacji zegarów i właściwego zrozumienia słów, których używał autor [obecność: 7 osób i ciasto]

Einstein 2. - poniedziałek 8. grudnia,

na którym kontynuowano lekturę pracy Einsteina. Dyskutowano sposób wyprowadzania transformacji Lorentza przez Einsteina, sens użytej przez niego funkcji $\varphi (v)$. Przyjęto zadanie na następne spotkanie: zrozumieć ile powinna wynosić ta funkcja i dlaczego? (obecność: 4 + 3 osoby i ciastka)

Einstein 3. - poniedziałek 15. grudnia,

Rozmawiano o paradoksie bliźniąt, o roli przyśpieszeń w teorii względności, o znaczeniu podnoszonych i obniżanych wskaźników. Lektura zeszła na tematy interesujące uczestników spotkania, lecz związane z relatywistyką i zainspirowane pracą Einteina, a także na temat studiów. (obecność: 4 osoby)

Einstein 4. - poniedziałek 12. grudnia,

Rozpoczęto część elektrodynamiczną pracy Einsteina. Spotkanie było w bardzo luźnej atmosferze, przeczytano niewielką część publikacji. (obecność: 3 osoby)

Einstein 5. - poniedziałek 19. stycznia,

Kontynuowano czytanie części elektrodynamicznej i optycznej pracy Einsteina. Dyskutowano efekt Dopplera i aberracji światła, transformacje pól i energii, amplitudy fali elektromagnetycznej. Spotkanie trwało krócej niż zwykle - jedną godzinę. (obecność: 3 osoby)

Einstein 6. - poniedziałek 26. stycznia,

Ostatnie spotkanie "Lektur Prac Ważnych" w pierwszym semestrze działalności. Zakończono czytanie pracy Einsteina - część łączącą elektrodynamikę z mechaniką. Dyskutowano definicję czteroprzyśpieszenia, czterosiły i czteropędu. Niezobowiązująco zdecydowano, że następną pracą, będę publikacje Marii Skłodowskiej-Curie. (obecność: 3 osoby)