Ciekly Azot
Tytuł Ciekły Azot
Zjawisko Zmiany własności fizycznych ciał w niskich temperaturach oraz mniej lub bardziej gwałtowne przemiany samego azotu.
Opiekun Maciej Kozubal, Filip Zarzyński
Opis Dzięki niskiej temperaturze ciekłego azotu oraz jego dostępności możemy zbadać zmiany właściwości przedmiotów znanych z życia codziennego w niskich temperaturach. Pokaz zawiera kilka standardowych klasyków, takich jak gwóźdź i banan ale również kilka doświadczeń spoza kanonu. Ponadto pokażemy przemiany fizyczne azotu konfrontując je ze znanymi ze szkoły prawami. Zaprezentujemy też do czego oprócz mrożenia może przydać się ciekły azot.
Odbiorca Obserwator może pomóc w wykonywaniu większości doświadczeń, dotknąć wielu przedmiotów badań, samemu doświadczyć niskiej temperatury ciekłego azotu.