Liga Zadaniowa SKFiz

Informacje ogólne

Liga Zadaniowa SKFiz to inicjatywa skierowana do wszystkich studentów zainteresowanych rozwiązywaniem problemów teoretycznych. Zadania publikowane w Lidze nie wymagają tylko sprawności rachunkowej, ale przede wszystkim umiejętności upraszczania problemów i kreatywnego myślenia. Podanie pełnego, ścisłego rozwiązania jest bardzo trudne lub niemożliwe. Uczestnicy powinni się starać podać możliwie najpełniejsze rozwiązania, samemu wprowadzając dodatkowe założenia. Uczestnicy mają 3 tygodnie na rozwiązanie każdej serii, zawierającej jeden problem.

Ranking

Rozwiązania są oceniane w skali od 0 do 10 punktów, przy czym w każdej serii 10 punktów jest przyznawane najlepszemu spośród nadesłanych rozwiązań. Na najlepszych czekają nagrody!

Zadania

Seria próbna nie była punktowana.

Rozwiązania proszę przysyłać mailem na adres moc.liamg|iksnibord.kyrtap#moc.liamg|iksnibord.kyrtap