Patryk Kubiczek
Person.gif
Kierunek Fizyka Indywidualna
Zainteresowania naukowe fizyka wysokich energii: silnie oddziałująca materia; teoretyczna fizyka materii skondensowanej: własności magnetyczne metali
E-mail moc.liamg|kezcibuk.kyrtap#moc.liamg|kezcibuk.kyrtap
Działalność w kole 2011/12, 2012/13 - Wiceprezes SKFiz, 2013/2014 - Prezes SKFiz