Aleksander Kubica
Person.gif
Kierunek MISMaP
Zainteresowania naukowe
E-mail
Działalność w kole 2009/10 - wiceprezes SKFiz
2010/11 - wiceprezes SKFiz