Patryk Drobinski
Person.gif
Kierunek MISMaP
Zainteresowania naukowe pętlowa kwantowa grawitacja
E-mail moc.liamg|iksnibord.kyrtap#moc.liamg|iksnibord.kyrtap
Działalność w kole 2011/12 - Prezes SKFiz