Joanna Bogdanowicz
Person.gif
Kierunek MISMaP
Zainteresowania naukowe
E-mail
Działalność w kole 2009/10 - prezes SKFiz