Czarnobyl 2011: Finanse

Opłaty

Pozycja Kwota Waluta Ilość osób Przelicznik Kwota [PLN]
Transport Warszawa-Kijów-Lwów-Warszawa 13 000,00 PLN 32 1,000   406,25
Organizacja pobytu w Zonie (śniadanie, kolacja, obiad, wejście, transport) 95 738,23 UAH 32 0,348* 1 041,15
Nocleg Kijów + śniadanie 20 628,00 UAH 32 0,348*   224,33
Nocleg Kijów + śniadanie 19 482,00 UAH 30 0,348*   225,99
Nocleg Lwów + śniadanie   5 082,00 UAH 30 0,348*    58,95
Opłata na jednego uczestnika bez dofinansowania 1 956,68

* - na podstawie średniego kursu UAH wg NBP z dnia 1 lipca 2011 r.

Dofinansowanie

Instytucja Dofinansowanie
SKFiz Rada Konsultacyjna 10 000,00 zł
Fuleren Rada Konsultacyjna 2 839,34 zł
Dziekanat Wydziału Chemii 3 000,00 zł
Dziekanat Wydziału Fizyki 3 000,00 zł
Dyrekcja Kolegium MISMaP 2 000,00 zł
Rektor ds. Studenckich 10 000,00 zł