Salon Teoretyczny
logo_salon_male.png

Idea (2013 - 2015 r.)

Salon Teoretyczny w zamierzeniu ma być przestrzenią do wspólnego zgłębiania wiedzy i dyskusji o wybranych zagadnieniach fizyki teoretycznej. Celem Salonu jest przede wszystkim wsparcie studentów chcących rozwijać zainteresowanie fizyką teoretyczną już od pierwszych lat studiów. Modelem jego działania mają być regularne spotkania przygotowywane każdorazowo przez członków Salonu. Pomysłodawcą i twórcą Salonu Teoretycznego jest były prezes Patryk Kubiczek.

Idea (luty 2015 r. - maj 2015 r.)

Od lutego roku 2015. Salon przyjmie formę bardziej dyskusyjną i integracyjną, nie zrywając z motywacją podaną przez Patryka Kubiczka. Będzie on polegał na wspólnych dyskusjach studentów i zaproszonych pracowników naukowych - dwóch, trzech specjalistów z dziedziny, której dotyczy spotkanie. W ustalonym terminie, co tydzień, studenci zainteresowani rozwijaniem się w kierunku fizyki teoretycznej będę spotykać się w nieformalnej atmosferze (na wydziale, w kawiarni, lub bufecie), aby przedyskutować pasjonujące ich zagadnienia. Pod koniec następować będzie wybór tematu na dyskusję z zaproszonymi naukowcami. Wybrana osoba zajmie się zaproszeniem odpowiednich osób, a inna przygotuje krótką (5 - 10 minut) prezentację przedstawiającą, jak studenci rozumieją dany problem fizyczny i na tablicy zapisze pytania, które studenci chcieliby zadać. Co jest motywacją takiej formy?

  • Dyskusje z pracownikami wydziału i studentami mogą przerodzić się we wspólna pracę nad omawianym zagadnieniem.
  • Nieformalne spotkania studentów pozwalają miło spędzić czas, ale w atmosferze myślenia o fizyce i wspólnego roztrząsania problemów i planowania spotkań.
  • Na podstawie dyskusji mogą powstawać kolejne spotkania SKFizu, na których studenci będą prezentować wyniki swojej pracy nad omówionymi tematami.

Termin spotkań kawiarnianych: sobota 12:00 w sali 1.12. na Wydziale Fizyki. Będą ciastka i napoje i inne jedzenie.

Niestety po kilku spotkaniach zawieszono działalność ze względu na małą liczbę zainteresowanych.

Historia spotkań

1. Spotkanie inauguracyjne (11.03.2013, 17:15, SST, Hoża 69)

Na spotkaniu inauguracyjnym pojawiło się 15 studentów i opiekun koła prof. S. Głazek. Spotkanie służyło integracji oraz wymianie zdań na temat formy przyszłych spotkań. Dyskusja wciąż trwa. Preczytaliśmy pierwsze paragrafy inspirującego (szczególnie dla młodych studentów fizyki) wykładu noblowskiego Richarda Feynmana pt. The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1965/feynman-lecture.html). Profesor Głazek zachęcił nas, byśmy, tak jak Feynman, skupili się nad problemami, które naprawdę nas interesują. Podczas lektury wykładu pojawiło się zagadnienie samoodziaływania elektronu, którego nie można zaniedbać przy opisie odziaływań elektromagnetycznych ze względu na siłę Abrahama-Lorentza. Pojawiła się propozycja, by temat ten kontynuować.

2. Spotkanie drugie (09.04.2013, 19:15, SST, Hoża 69)

Precesja Thomasa - część 1/2 (ekspert: mgr Arkadiusz Trawiński)

3. Spotkanie trzecie (16.04.2013, 19:15, SST, Hoża 69)

Precesja Thomasa - część 2/2 (ekspert: mgr Arkadiusz Trawiński)

W trakcie dwóch spotkań wyprowadziliśmy efekt Thomasa, rozważając obrót spinu elektronu poruszającego się po orbicie kołowej jako złożenie transformacji Lorentza. Ten czysto relatywistyczny efekt może w klasyczny sposób tłumaczyć poprawki do obserwowanego widma atomu wodoru.

Lista poruszanych zagadnień:

  • ruch obrotowy,
  • przestrzeń Minkowskiego,
  • transformacja Lorentza,
  • układy współporuszające się,
  • widmo atomowe,
  • spin elektronu.

4. Spotkanie czwarte (14.05.2013, 19:15, SST, Hoża 69)

Mechanika hamiltonowska z więzami (ekspert: Patryk Drobiński)

Na spotkaniu uczestnicy zostali wprowadzeni w bardzo obszerny i ciekawy temat więzów w mechanice hamiltonowskiej.

5. Spotkanie piąte (05.11.2013, 19:15, SDT, Hoża 69)

Skąd biorą się własności magnetyczne metali? Część I (ekspert: Patryk Kubiczek)

6. Spotkanie szóste (12.11.2013, 19:15, SDT, Hoża 69)

Skąd biorą się własności magnetyczne metali? Część II (ekspert: Patryk Kubiczek)

Podczas 2 spotkań postaramy zrozumieliśmy efekt de Haasa-van Alphena stanowiący podstawę wielu metod badawczych fizyki ciała stałego. Po drodze poznaliśmy równanie Schrödingera i jego rozwiązanie dla swobodnej cząstki w polu magnetycznym.
Dokument podsumowujący spotkania: pobierz (PDF)

7. Spotkanie siódme (13.11.2014, 19:15, sala 1.03, Pasteura 5)

Całki po trajektoriach w mechanice kwantowej i kwantowej teorii pola. Część I (ekspert: prof. Chankowski)

W trakcie spotkania został sformułowany - i w sposób wystarczająco ścisły uzasadniony - sposób na szukanie amplitud przejścia między stanami, zaproponowany przez Feynmana, czyli tzw. metoda całek po trajektoriach. Obliczono amplitudę w przypadku oscylatora harmonicznego i wyprowadzono spektrum energii.

8. Spotkanie ósme (19.11.2014, 19:15, sala 1.03, Pasteura 5)

Całki po trajektoriach w mechanice kwantowej i kwantowej teorii pola. Część II (ekspert: prof. Chankowski)

W trakcie spotkania kontynuowano pracę z oscylatorem harmonicznym, poznano inną, bardziej poprawną matematycznie, metodę rozwiązywania tego problemu, poznano działanie euklidesowe. Pod koniec spotkania studenci mogli przysłuchiwać się i uczestniczyć w dyskusji prof. Chankowskiego i prof. Głazka na temat współczesnej sytuacji w kwantowej teorii pola. Został zaproponowany pomysł zorganizowania dyskusji profesorów na tematy fizyczne interesujące studentów.

9. Spotkanie dziewiąte (26.11.2014, 19:15, sala 1.03, Pasteura 5)

Całki po trajektoriach w mechanice kwantowej i kwantowej teorii pola. Część III (ekspert: prof. Chankowski)

Na ostatnim spotkaniu z cyklu "Całki po trajektoriach" dokończono rachunki z poprzedniego spotkania.

Kontakt

Sekretarz: aktualnie brak