Lektura prac ważnych

Cel i uzasadnienie

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15 członkowie Koła postanowili zorganizować cykl regularnych spotkań dotyczących lektury prac ważnych w historii fizyki. Inspiracją był przedmiot ogólnouniwersytecki wydziału fizyki, prowadzony od lat przez naszego opiekuna prof. Stanisława Głazka. Niestety nie wszyscy mają możliwość uczęszczać na te zajęcia, zatem postanowiono spotykać się wspólnie i w mniej formalny sposób oddawać się przyjemności dyskutowania publikacji, które wytyczały kierunki rozwoju fizyki. Przykładowe argumenty, które stoją u podstaw naszego zaangażowania są następujące:

  • zwiększenie zdolności mobilizacyjnej poszczególnych uczestników do lektury dawnych prac naukowych - czytanie we wspólnym gronie nakłada pewien obowiązek zaangażowania i pozwala pozbyć się "odkładania aktywności na jutro",
  • zapoznanie się ze sposobem myślenia i pracy naukowej osób, które są powszechnie uznawane za wybitnych fizyków,
  • poznanie argumentacji, stojącej u podstaw wielu wykładów i przedmiotów akademickich, a którą często się pomija ze względu na brak czasu, lub inną, współczesną interpretację fizyki.

Formuła spotkań i zachęta

Spotkania odbywają się w formule spotkania dyskusyjnego. Każdy uczestnik czyta pewien fragment pracy, a podczas lektury zgłaszane są wątpliwości, uwagi i pytania. Spotkania trwają około półtorej godziny. W przypadku uruchomienia spotkań w roku akademickim 2015/2016 zamieszczony tu zostanie nowy termin spotkań.

Prace:

Jakie prace czytamy? Listę proponowanych publikacji można znaleźć klikając tutaj. Można zgłaszać swoje propozycje, a także uwagi i komentarze - prosimy jednak o podpisywanie się i ewentualne zostawienie kontaktu.

Osobom zainteresowanym indywidualnym zgłębianiem prac z fizyki polecamy dość obszerną listę z angielskiej strony Wikipedii.

Dotychczas odbyły się nastepujące spotkania:

Semestr zimowy 2014/15: Lista spotkań

Semestr letni 2014/15: Lista spotkań

Semestr letni 2015/16: