Studenckie Koło Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkania 2017/18 (nowe)

  • Jeśli jesteś posiadaczem ciekawego tematu, o którym chciałbyś opowiedzieć studentom — skontaktuj się z nami. Do wygłoszenia referatu zapraszamy zarówno pracowników naukowych, jak i studentów.
  • Zachęcamy do zapisania się do grupy mailingowej http://groups.google.com/group/skfiz/ (co jakiś czas będziemy rozsyłać informacje o konferencjach, pokazach czy też specjalnych spotkaniach).

NASTĘPNE SPOTKANIA

Spotkanie SKFiz
Termin 25 października 2017
poniedziałek, 17:15
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr hab. Piotr Sułkowski
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Węzły, struny, i matematyka kwantowa
Abstrakt Podczas wykładu opowiem o związkach fizyki współczesnej – w szczególności kwantowej teorii pola oraz teorii strun – z matematyczną teorią węzłów. Związki te miały istotny wpływ na te dziedziny: z jednej strony pozwoliły na zrozumienie pewnych własności kwantowej teorii pola, a z drugiej doprowadziły do istotnego postępu w teorii węzłów; zaowocowały też one przyznaniem dwóch medali Fieldsa. Związki te są także przejawem rozwoju działalności określanej czasem jako „matematyka kwantowa”. Podczas wykładu przedstawię zarówno ogólne uwagi dotyczące wspomnianych wyżej dziedzin, jak też konkretne konstrukcje – w szczególności każdy słuchacz, po wysłuchaniu wykładu, będzie w stanie obliczyć (dla zadanego węzła) tzw. wielomian Jonesa.

POPRZEDNIE SPOTKANIA

Spotkanie Walne SKFiz
Termin 5 czerwca 2017
poniedziałek, 18:15
Miejsce 1.12, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Temat WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA)
Spotkanie z licealistami
Termin 1 czerwca 2017r.
czwartek, 18:15
Miejsce 1.03, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent Sebastian Dawid
Temat Kot Schroedingera
Abstrakt W popularny sposób postaram się przybliżyć paradoks wymyślony przez Schroedingera dotyczący kota. Zastanowię się, czy najbardziej rozpowszechnione
ujęcie idei jednego z twórców Mechaniki Kwantowej nie zostało zniekształcone przez nieostrożne używanie pojęć z teorii kwantowej i czy nie wypacza jej sensu. Prezentacja
będzie na poziomie pozwalającym na zrozumienie tematu przez mądrego licealistę, bez wychodzenia ponad znajomość planimetrii, dodawania i rzutowania wektorów.
SESJA MATEMATYCZNA KONFERENCJI SKFIZ
Termin 6 maja 2017
sobota, 10:00
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegenci Paweł Smoliński
Jacek Krajczok
Aleksandra Środa
Wojciech Fabjańczuk
Program i abstrakty Do wglądu na stronie