Studenckie Koło Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkania 2020/21 (nowe)

  • Chciałbyś otrzymywać informacje o naszej działalności? Jesteś posiadaczem ciekawego tematu, o którym chciałbyś opowiedzieć studentom — skontaktuj się z nami. Do wygłoszenia referatu zapraszamy zarówno pracowników naukowych, jak i studentów.

NASTĘPNE SPOTKANIA

Spotkanie SKFiz
Termin 23 kwietnia 2021
piątek, 15:00
Miejsce Zoom,
https://zoom.us/j/5411092335?pwd=cGhQTVA5dkU1OGR6ZzJmcWp5VkxIdz09
Prelegent dr Marcin Napiórkowski
Katedra Metod Matematycznych Fizyki, Wydział Fizyki UW
Temat A mathematical physics perspective on Bose-Einstein condensation
Abstrakt Understanding Bose-Einstein condensation and the phenomenon of superfluidity has been one of the central problems in many-body quantum physics since the seminal works of Bose and Einstein in 1924. In my talk I would like to present some open questions about Bose-Einstein condensation from a mathematical perspective. I would also like to explain how (in this context) the approach of a mathematician differs from the one of a theoretical physicist.

POPRZEDNIE SPOTKANIA

Spotkanie SKFiz
Termin 19 marca 2021
piątek, 16:00
Miejsce Zoom,
https://us05web.zoom.us/j/4563054306?pwd=K0VpT09XaTJQMi9EdmtLS20zWWMrZz09
Prelegent dr hab. Paweł Jakubczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej, Katedra Fizyki Materii Skondesowanej, Wydział Fizyki UW
Temat What is special about phase transitions in two dimensions?
Abstrakt I will begin with a review of basic concepts underlying the theory of continuous phase transitons, with particular emphasis on universality. Subsequently I will present the Mermin-Wagner theorem and give a brief account of the Kosterlitz-Thouless transition.
Spotkanie SKFiz
Termin 10 marca 2021
środa, 18:30
Miejsce Zoom
https://us02web.zoom.us/my/skfizuw
Prelegenci Kacper Dębski, Karolina Łempicka, Aleksander Rodek
IFT FUW, IFD FUW, IFD FUW
Temat Doktorat na UW
Abstrakt Podczas najbliższego spotkania opowiemy o tym, jak w ramach Ustawy 2.0 wygląda robienie doktoratu na UW - co to są Szkoły Doktorskie, z czym to się je i czy jest za co jeść. Przybliżywszy ogólny przebieg doktoratu, podyskutujemy o tym, czy warto i czy jest czasem śmiesznie. Skończymy bardziej praktycznymi uwagami na temat rekrutacji.
Spotkanie SKFiz
Termin 17 grudnia 2020
czwartek, 19:00
Miejsce ZOOM
Prelegent Stanisław Kurdziałek
IFT, FUW
Temat "Superrozdzielczość okiem teoretyka, czyli jak dokładnie można rozróżnić dwie migające kropki"
Abstrakt W roku 2014 Nagroda Nobla w dziedzinie chemii została przyznana za „wkład w rozwój mikroskopii fluorescencyjnej wysokiej rozdzielczości”. Nagrodzone odkrycie było niewątpliwie wielodyscyplinarne – tak zwana „mikroskopia superrozdzielcza” jest interesująca dla biologów, medyków, ale też fizyków eksperymentatorów. W ostatnich latach do głosu w tej ważnej dziedzinie próbują dojść także fizycy o bardziej teoretycznym zacięciu - następuje wtedy gwałtowne zderzenie dwóch obcych sobie grup, które, jak na obce sobie grupy przystało, posługują się różnymi aparatami pojęciowymi i niekoniecznie chcą przemawiać wspólnym językiem. Podczas seminarium chciałbym pokazać w jaki sposób na obrazowanie superrozdzielcze patrzą teoretycy i eksperymentatorzy. Za punkt wyjścia posłuży mi metoda, w której ograniczenie dyfrakcyjne łamane jest dzięki wykorzystaniu stochastycznych fluktuacji jasności obserwowanych źródeł (SOFI). Przedstawię także propozycję wielkości, która może być pomocna w budowaniu mostu między dwiema wspomnianymi grupami. https://arxiv.org/pdf/2009.01850.pdf
Walne Zgromadzenie SKFiz
Termin 22 października 2019
poniedziałek, 19:00
Miejsce ZOOM
Temat WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA)
Serdecznie zapraszamy wszystkich, pragnących zapoznać się i włączyć w Naszą działalność.
Spotkanie SKFiz
Termin 27 maja 2020
środa, 18:30
Miejsce Google Meet, https://meet.google.com/zra-fcbm-aps
Prelegent Maciej Kolanowski
IFT, FUW
Temat Czy fale grawitacyjne mogą wzbudzać pola bezmasowe?
Abstrakt Nie mogą. Podczas seminarium porozmawiamy o najprostszych rozwiązaniach falowych w (niezlinearyzowanej) ogólnej teorii względności — płaskich falach pp. Omówimy ich (zaskakujące) własności geometryczne, a następnie przejdziemy do teorii kwantowej. Skonstruujemy jawnie stan próżni dla bezmasowego pola skalarnego w takiej czasoprzestrzeni i pokażemy, że przelot fali grawitacyjnej w żadnej sposób go nie wzbudza. Jest to uzupełnienie wyniku Gibbonsa z lat 70. na temat teorii masywnych. Wspólna praca z drem W. Kamińskim.
Spotkanie SKFiz
Termin 13 Maja 2020
środa, 18:15
Miejsce Google Meet, https://meet.google.com/xcx-buzv-iqd
Prelegent prof. Stanisław Głazek
IFT, FUW
Temat Relatywistyczna teoria kwantowych układów związanych
Abstrakt Naszkicuję zasady konstrukcji relatywistycznej teorii kwantowych stanów związanych od atomów i protonów do poszukiwania struktury leptonów. Wyjaśnię role i znaczenie procedury renormalizacji i podam przykład zaskakujących wniosków z jej zastosowania.
Spotkanie SKFiz
Termin 23 stycznia 2020
czwartek, 18:30
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegenci Marcin Kalinowski, Stanisław Kurdziałek
Dyskusję będzie moderował Maciek Kolanowski
Temat Jak zrobić praktyki zagraniczne i zachować liczbę nerek
Abstrakt Podczas spotkania, o charakterze dyskusji, będziemy zastanawiali się nad takimi kwestiami jak: Czy warto zrealizować praktyki za granicą? Dlaczego? Jak poszukać miejsca do tego? I jak sfinansować całe to przedsięwzięcie?
Spotkanie SKFiz
Termin 22 stycznia 2020
środa, 18:00
Miejsce 1.02, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr Michał Tomza
Instytut Fizyki Teoretycznej, Katedra Modelowania Układów Złożonych, FUW
Temat Ultracold ion-atom collisions in the quantum regime
Abstrakt Hybrid systems of laser-cooled trapped ions and ultracold atoms combined in a single experimental setup have recently emerged as a new platform for fundamental research in quantum physics. Reaching the ultracold s-wave quantum regime has been one of the most important challenges in this field for a long time. Unfortunately, the lowest attainable temperatures in experiments using the Paul ion trap are limited by the possible rf-field induced heating related to the micromotion. In my seminar, I will present how in collaboration with experimental groups from Amsterdam and Stuttgart we have overcome this limitation and how electronic structure theory and nuclear dynamics simulations guided and explained experimental efforts.
Spotkanie SKFiz
Termin 13 grudnia 2019
piątek, 17:15
Miejsce Sala 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent prof. Marek Napiórkowski
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki UW
Temat Termiczne siły Casimira
Abstrakt Siły Casimira to zjawisko odpychania lub przyciągania się ścianek układu. Powszechnie łączone z oddziaływaniem elektromagnetycznym, w rzeczywistości pojawiają się zawsze tam, gdzie układ wykazuje duże fluktuacje (np. w komórkach biologicznych). Spotkanie będzie poświęcone siłom Casimira w niezerowej temperaturze. UWAGA: WYKŁAD NIE ZAWIERA MATEMATYKI (opis org.)
Spotkanie SKFiz
Termin 22 Października 2019
wtorek, 17:30
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr Jędrzej Kaniewski
Katedra Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej, Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Nieklasyczne korelacje, certyfikacja urządzeń i rola losowości w mechanice kwantowej
Abstrakt Mechanika kwantowa posiada reputację teorii, która na wielu frontach przeciwstawia się naszej intuicji. Fakt, że w mechanice kwantowej wyniki pomiarów są niedeterministyczne był problemem nawet dla jej twórców, np. Einsteinowi przypisuje się słynne zdanie, że "Bóg nie gra w kości". W 1935 roku Einstein, Podolsky i Rosen napisali nawet pracę, w której przekonują, że formalizm mechaniki kwantowej nie może być uznany za kompletny, gdyż nie da się go wyrazić w formie klasycznych ukrytych zmiennych losowych. To stwierdzenie zostało sformalizowane przez Johna Bella w 1964, który pokazał, że rzeczywiście mechanika kwantowa nie jest teorią lokalnie realistyczną. Od tamtego czasu nauczyliśmy się żyć ze świadomością, że mechanika kwantowa jest teorią silnie nieklasyczną, co zostało potwierdzone w wielu niezależnych eksperymentach. Ponadto zauważyliśmy, że nieklasyczne korelacje mogą być użyteczne, np. do certyfikowania urządzeń kwantowych przy minimalnych założeniach, a losowość nie jest przypadkową konsekwencją, ale fundamentalnym i niezbędnym składnikiem teorii kwantowej. W trakcie seminarium dowiemy się czym jest nielokalność Bella, w jaki sposób można z niej konstruktywnie korzystać do certyfikacji urządzeń kwantowych albo kryptografii kwantowej, a także przedyskutujemy rolę losowości w mechanice kwantowej.
Spotkanie SKFiz
Termin 14 października 2019
poniedziałek, 17:30
Miejsce 1.40, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Prelegent dr hab. Krzysztof Turzyński
Instytut Fizyki Teoretycznej, FUW
Temat Jak szybko rozszerza się Wszechświat?
Abstrakt Z pozoru niewinne, zawarte w tytule pytanie od kilku lat wywołuje gorące spory w środowisku kosmologów. Okazuje się bowiem, że aktualna dziś odpowiedź brzmi: zależy, jak mierzyć. Tempo rozszerzania się Wszechświata opisujemy, podając prędkość zmian odległości między dwoma niezwiązanymi i nieoddziałującymi obiektami we Wszechświecie względem odległości między tymi obiektami. Tak wyznaczony wynik nosi nazwę stałej Hubble’a i ma wymiar odwrotności czasu, podobnie jak częstotliwość, ale najwygodniej jest używać jednostek km/(s Mpc), bo to akurat kilkadziesiąt takich jednostek. Konkretnie: 67,4(0,5) według pomiarów satelity Planck lub 74,0(1,4) według pomiarów z użyciem tzw. drabiny odległości. Drastyczna niezgodność tych dwóch wyników jest źródłem wspomnianych kontrowersji.
Walne Zgromadzenie SKFiz
Termin 07 października 2019
poniedziałek, 10:00
Miejsce 1.12, Wydział Fizyki UW,
ul. Pasteura 5, Warszawa
Temat WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW (OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA)
Serdecznie zapraszamy wszystkich, pragnących zapoznać się i włączyć w Naszą działalność.